Weekendstævner

Ved deltagelse i weekendstævnerne; Vestsjællands stævne, Fortunas julestævne, Pokalfestival og Scandinavian Masters og DM betaler hver deltager kr. 500,- pr. stævne.

Hvis der er mange deltagere arrangerer klubben fælles bus. Hvis der kun er få hold, arrangerer de selv transport efter aftale med kassereren.


Ved deltagelse i Elitetræf i Frederiks betaler spillerne/holdene de reelle omkostninger og arrangerer selv transport.

Ved deltagelse i Ikast Cup er der ikke krav om betaling, men der er tilbud om mad, T-shirt og svømmehal til en favorabel pris. Det forudsættes at alle klubbens medlemmer deltager i arbejdsopgaverne i forbindelse med Ikast Cup.

Hvis vi mister depositum pga. manglende opfyldelse af forpligtelser eller ødelagte ting på overnatningsstedet vil klubben som regel lade de skyldige betale af egen lomme eller egen forsikring.