Tjanser Ved Hjemmekampe

Opgaver, der skal løses ved hjemmestævner, er fordelt på holdene.
Hvad går opgaven ud på?

Officials

Officials stiller net op. Den røde dommerstols holdeskinne skal på stolpen fra start, men dommerstolen skal ikke spændes fast før nettet er strammet op. Dommerstolen tages af inden nettet tages ned.

Kampskemaer findes i bænken. Det samme gør poointtavler. Styrepulte til lystavlen er i et skab midt for hallens langside. Sørg for at lystavlefunktionen er placeret modsat dommerstolen.

Sekretærfunktionen kræver normalt to personer.
Den ene tager sig af pointtavler (både,hvor der vendes blade, og lystavlen på væggen. Lystavlen skal bruges ved divisionskampe.)
Efter kampen skal sekretæren ringe resultatet ind til INFO-sport. Kampnummeret skal bruges sammen med resultatet, når man ringer ind. Telefonnummeret er 38 38 32 11.

Boldlangere

I VolleyLigaen og 1. divisionskampe, skal der være mindst 2 boldlangere til hver kamp.
Der spilles med 3 bolde og de to boldlangere gør deres bedste for hele tiden at stå klar med en bold i hvert servefelt, så der ikke opstår pauser i kampen.
Boldlangere har særlige trøjer på, som findes i den første af de bænke i hal B, der står Ikast KFUM Volley på.
Boldlangere skal møde 30 minutter før kamp og gøre dommerne opmærksomme på at de er her og er klar. Dommerne gennnemfører som regel også en kort instruktion af boldlangerne.