Informationer fra Ikast Volley

Der er gennem tiden vedtaget mange ting, som det kan være svært at holde styr på. Derfor vil vi forsøge at få det hele beskrevet her, under “Informationer” på hjemmesiden.

“Spørg ikke, hvad klubben kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for klubben”.

De Hurtige Informationer

Klubbens Værdier

Her kan du se værdierne i Ikast KFUM Volleyball.

Forsikring

Ved deltagelse i klubbens aktiviteter, herunder kørsel til kampe, skal deltagerne være dækket af familiens egne forsikringer, herunder heltidsulykkesforsikring.

Weekendstævner - Ungdom

Ved deltagelse i weekendstævnerne eksempelvis Vestsjællands stævne, Fortunas julestævne, Pokalfestival og Scandinavian Masters og DM betaler hver deltager kr. 550,- pr. stævne.

Hvis der er mange deltagere arrangerer klubben fælles bus. Hvis der kun er få hold, arrangerer de selv transport efter aftale med kassereren.

Ved deltagelse i Elitetræf i Frederiks betaler spillerne/holdene de reelle omkostninger og arrangerer selv transport.

Ved deltagelse i Ikast Cup er der ikke krav om betaling, men der er tilbud om mad, T-shirt og svømmehal til en favorabel pris. Det forudsættes at alle klubbens medlemmer deltager i arbejdsopgaverne i forbindelse med Ikast Cup.

Hvis vi mister depositum pga. manglende opfyldelse af forpligtelser eller ødelagte ting på overnatningsstedet vil klubben som regel lade de skyldige betale af egen lomme eller egen forsikring.